لیستی ناو و کاتی مامەڵە وەرگیراوەکان

  بەروار :   دیاری کردن  
ڕیز کۆد ناوی سیانی بەرواری مامەڵە جۆری مامەڵە بەرواری سەردان کردن کاتی سەردان کردن
1 118505 ئارام رفیق احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
2 118585 ئارام محمد ئەحمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
3 118867 ئاروین محمد عوسمان رحیم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
4 118658 ئاری تۆفیق احمد قربانی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
5 118768 ئارێز علی فارس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
6 118516 ئارێز محمدصدیق عثمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
7 118838 ئازاد شريف فتح الله 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
8 118674 ئاسوفریق حسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
9 118537 ئاسۆ سیروان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
10 118566 ئاسۆ ڕٶف احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
11 118669 ئاشنا جەمال نادە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
12 118547 ئالان علی کمر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
13 118549 ئامانج ابوبکر رسول 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
14 118691 ئامانج محمد محمود محەمەد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
15 118534 ئاوات معروف بابکر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
16 118673 ئاوات کریم محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
17 118787 ئاویزان حمە جتو فارس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
18 118822 ئە ردەلان عوسمان کە ریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
19 118626 ئەحمەد حمە ئەمین کریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
20 118711 ئەحمەد خالید ئەحمەد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
21 118637 ئەلەند أحمد عزيز 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
22 118863 ئەلەند جمال علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
23 118849 ابراهيم عبدالباقي الحسين 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
24 118791 ابراهيم محمد شريف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
25 118764 ابراهیم تۆفیق کەریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
26 118842 ابراهیم سمن محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
27 118663 ابراهیم محمەد صدیق 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
28 118576 ابوبكر امين حمة كريم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
29 118555 ابوبکر عبداللە فتاح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
30 118513 احمد اياد عباس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
31 118790 احمد حسن محمود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
32 118678 احمد خلیل علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
33 118535 احمد خورشید نادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
34 118859 احمد مارف فرج 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
35 118694 احمد محمد مصطف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
36 118508 ادريس عبدالله عبدالقادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
37 118854 اریوان احمد خلف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
38 118862 ازاد طاهر عبدالرحمن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
39 118620 اسماعيل جمال حسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
40 118652 اسماعیل محمد عبداللە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
41 118799 اسماعیل محمود اسماعیل 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
42 118789 امانج واحد محمس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
43 118578 انور زوراب كاكى احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
44 118509 اکرام عبداللە عارف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
45 118695 بابان شهاب الدین احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
46 118760 باخان جلال محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
47 118850 بانە مریوان عبدالله 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
48 118729 بةرهةم سلام حمة امين 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
49 118793 بخشان محمد عمر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
50 118661 بستونغاندیمحمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
51 118839 بنارعثمان سعید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
52 118858 به ختيار محمد عبدالرحمن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
53 118812 به خيتار علي مخمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
54 118811 به يان حمه صالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
55 118609 بهاءالدین محمد رشید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
56 118805 بيار هيوا عبدالرحمن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
57 118651 بيستون رحيم اخمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
58 118732 بيلال ريبوار حسين 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
59 118724 بڕیار بەکر محمەد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
60 118845 بیان قادر رشید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
61 118612 بیگه رد عشمان محمد فه ره ج 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
62 118611 بەختیار محمد علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
63 118814 بەرهەم ئازاد عەبدول 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
64 118806 بەهمەن طە احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
65 118726 پاداشت کامل برهان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
66 118592 پروین عبداللە درویش اسماعیل 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
67 118857 پشتيوان جلال فتاح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
68 118832 پیشەواعبدالقادرعلی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
69 118794 پەخشان حمە عزیز سلیمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
70 118685 پەخشان رەزا عمر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
71 118830 پەرۆش محمد کریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
72 118829 پەیمان عمر محمد امین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
73 118601 تؤفيق فارس عبدوالله 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
74 118648 تافکە محمدرسول قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
75 118646 توانا دارا عبدالجبار 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
76 118751 جافر ئەهە ئەمەد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
77 118608 جلال رسو حمە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
78 118869 جمال جلال حمه 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
79 118783 جمال عمر عوسمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
80 118567 جمیل عبداللە علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
81 118502 جوتيار عبدالله عمر عزت 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
82 118746 جیهان عزیز عزیز 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
83 118846 حامد عبدالله قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
84 118560 حسن محمد محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
85 118851 حمه غريب احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
86 118586 خالد احمد حسین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
87 118872 خالدحمه صالح حمه كریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
88 118864 خیلان کریم فرج 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
89 118708 دادبین. لهۆن. قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
90 118752 دارا انور مول ود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
91 118515 دارا طاهر محمد اسماعیل 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
92 118484 داركو نزار عبدالطيف معروف 2024-05-25 نوێ کردنەوەی مۆڵەت 2024-05-26
93 118485 دالیا سلیم قادر عمر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
94 118706 دالیاجلال حسین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
95 118545 دانا ئەنوەر احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
96 118519 دانا عمر علي 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
97 118616 داناجمال احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
98 118668 دانیار رزگار عسمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
99 118697 دانەر عمر فارس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
100 118731 داهین لهون ادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
101 118717 دعاء عبد الرحيم عبيد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
102 118818 دلارام حسین سعید صالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
103 118596 دلشاد خالد سليم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
104 118581 دلشاد نجم عثمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
105 118696 دلشاداحمدفارس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
106 118759 دلۆڤان احمد سعئد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
107 118594 دلیر اسماعیل فقی محمود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
108 118804 دنیا ابراهیم محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
109 118721 دياكو خليل حمه صالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
110 118524 دڵشاد احمد فارس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
111 118520 دڵشادشریف محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
112 118498 دیاری رؤوف محمد احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
113 118821 دیاکۆ لتیف عزیز 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
114 118672 دیمەن فەتاح فرج 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
115 118487 رؤوف لطيف کریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
116 118491 رؤیا محمد محمد ویس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
117 118820 رافيار حسين محمود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
118 118670 رةنج سامان عبدالله 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
119 118599 رزگار دلشاد عارف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
120 118540 رزگار محمد امين جلال 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
121 118870 رمضان سيد نجم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
122 118744 ره وند جلال 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
123 118619 ريبا باقى كريم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
124 118557 ريبين كامران فائق 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
125 118758 ريكه وت محمد غريب حمه 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
126 118600 ریبوار فائق کریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
127 118801 ریکان رزگر حمە صالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
128 118577 رێبین شێرکۆ صالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
129 118683 رەوەز رەوف محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
130 118590 رەیان چالاک رەشید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
131 118582 زانا خالد رضا 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
132 118659 زانا عمر عبدل 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
133 118865 زینو لتیف عزیز 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
134 118631 ژيار خدر محمود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
135 118605 ژيلوان كمال حسين 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
136 118656 ژیر دلیر نوری 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
137 118742 ژیلوان بەرزان صاڵح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
138 118786 ژیلوان کمال حسین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
139 118741 سالار حمەسور حمەسعید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
140 118579 سامان توفيق محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
141 118561 سامان سالار حەسەن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
142 118559 سامان صلح سیف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
143 118720 سايه ازاد فتاح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
144 118750 ستار حمه علي قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
145 118739 سدرا غياث الجمل 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
146 118510 سرجل جلال محمد کریم محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
147 118640 سردار احمد محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
148 118574 سروە علی عبدللە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
149 118707 سرکەوت ستار 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
150 118772 سلیمان محمودمحمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
151 118716 سوران بكر عبدالله 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
152 118718 سوران نوري رسول 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
153 118734 سۆما ئارام حەمە امین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
154 118486 سیامند صابر محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
155 118629 سیروان هادی حمەامین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
156 118530 سەدا محمد عمر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
157 118826 سەرباز غەفور قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
158 118552 سەربەست بەکر مەحمود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
159 118856 سەردار حەمە ساڵح احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
160 118761 سەردار محمود حامد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
161 118494 سەرکەوت ابراهیم محمد امین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
162 118539 سەرکەوت ستار شریف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
163 118615 سەنگەر ابراهیم مصطفى محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
164 118840 سەیوان حەمید عبدالله 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
165 118650 شاجوان جبار طاهر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
166 118548 شاخەوان عبداللە احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
167 118638 شادمان صالح احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
168 118808 شادمان محمدجهان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
169 118769 شادمان محمود توفيق 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
170 118589 شارۆ جمال صدیق 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
171 118614 شازاد قاسم سامی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
172 118771 شفان احمد07702437757 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
173 118736 شكارطه حه مه غريب 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
174 118848 شلير لطيف محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
175 118831 شنۆ محمد علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
176 118550 شهاب محمد احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
177 118755 شهلا مولود محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
178 118649 شوان احمد محمد بابا 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
179 118690 شوان محمد رؤوف حمة رشيد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
180 118542 شوانعزیزاحمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
181 118573 شورش غفورمحمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
182 118521 شيفاز علي حمه احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
183 118813 شيلان كةمال عةلي 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
184 118570 شۆخان صديق على حسين 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
185 118492 شەبول عبدالحميد عبدالرحمن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
186 118575 شەماڵ عبدالله حاتم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
187 118643 شەماڵبعلی خدر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
188 118625 شەونم خالد علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
189 118778 صالح احمد خسروو 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
190 118580 صدیق درویش فرج 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
191 118604 صلاح فايق عبدالرحمن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
192 118551 طارق قادر کاکە مد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
193 118667 طاهر شکور سالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
194 118562 طه فتاح حمه امين 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
195 118777 ظاهر عباس صالح داود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
196 118770 عابد عمر شاەسوار 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
197 118630 عادل عبداللە علي 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
198 118553 عبدالباسط وصفى بكر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
199 118529 عبدالسلام کریم نادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
200 118613 عبدالڕحمان کەریم ابراهیم بایز 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
201 118861 عبدلستار عامر نعمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
202 118743 عبدلصيف محمود قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
203 118507 عثمان عزيز حسن احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
204 118843 عدنان حسين محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
205 118795 علي حسين حسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
206 118633 علی شریف امین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
207 118511 عمر عبدالرحمن حسن محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
208 118781 عمر عثمان احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
209 118723 عوسمان حەمە شەریف ڕەشید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
210 118606 عوسمان مستەفا یەشیلداغ 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
211 118730 عيسا هيوا محمود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
212 118807 عیسی محمد علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
213 118642 عەدنان حسێن خدر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
214 118853 غازى رووف عبدالقادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
215 118563 فاضل علي عباس 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
216 118798 فرسەت فرهاد فتاح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
217 118538 فرمان قادر سعید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
218 118500 فريدوون علي عبدالله سليمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
219 118860 فریدون احمد فرج 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
220 118705 فيان طه ابىاهيم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
221 118782 فەرزاددڵشاداحمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
222 118666 فەرهاد كمال احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
223 118660 قادر عبدالله صابر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
224 118753 كامران محمد صالع رشيد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
225 118554 كانى ريبوار انور 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
226 118738 كاوه عمر قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
227 118675 كةيوان حةسةن حسين 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
228 118728 كریم نصراللە حبیب 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
229 118810 كمال محمد غقور 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
230 118679 كوران فرج سعدون 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
231 118583 كوردة احمد محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
232 118824 كوژين عه لي احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
233 118701 گوران صفر غفور 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
234 118722 گونا علی عزیز 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
235 118665 گۆران فرج سعدون 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
236 118641 گەرمیان جلال حسین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
237 118556 گەشبین رحیم عبدولکریم خەلیفە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
238 118610 گەشیا ئەرکان حەسەن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
239 118644 لانە سامان محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
240 118595 لاوکۆ عمران احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
241 118735 لاوێن فەرەیدوون ئیسماعیل 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
242 118866 لطيف عزيز عبدالرحمن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
243 118776 لطيفه رضا علي رسول 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
244 118493 لطیف غفور ڕوستم محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
245 118841 لهون جلال محمود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
246 118662 ليفار على رشيد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
247 118603 لڤین عوسمان بابەشێخ 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
248 118740 لەتیف یار احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
249 118725 ماردین لوقمان حمە ئەمین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
250 118825 محسين عثمان محمد احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
251 118817 محمد اكرم محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
252 118607 محمد امین محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
253 118558 محمد بارام سالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
254 118828 محمد تاهر صابر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
255 118546 محمد جمعە نادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
256 118836 محمد حسێن محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
257 118844 محمد رزگار عبدول 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
258 118847 محمد رسول عوسمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
259 118536 محمد سردار امین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
260 118784 محمد صالح محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
261 118514 محمد عبدالله حسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
262 118597 محمد عبدللە فتحاللە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
263 118623 محمد علی کریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
264 118714 محمد فيصل حسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
265 118757 محمد قادر حاجی حسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
266 118749 محمد مارف محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
267 118634 محمد محمدامین سلیم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
268 118506 محمد محمود کریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
269 118709 محمد نصرادین فەتاح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
270 118719 محمد نعمان فرج 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
271 118766 محمد کاکە مەند 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
272 118837 محمدحسین محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
273 118671 محەمەد رێبوار محەمەدامین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
274 118780 محەمەد عوسمان كەریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
275 118588 محەمەد هێمن حەمید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
276 118571 مريوان قادر رشيد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
277 118531 مریوان عمر محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
278 118532 مژدە رؤوف محمد احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
279 118526 مصطفی قادر فرح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
280 118490 معمد بارام صالع 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
281 118788 مهاباد جمعە عبدالکریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
282 118745 میر اسمایل عزیز 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
283 118823 میر علي أحمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
284 118647 میران امین اسماعیل 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
285 118518 میران جمال عارف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
286 118754 میران صدیق طاهیر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
287 118632 میران محمد حە مە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
288 118727 میران کەریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
289 118855 میرشاد نەژاد قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
290 118525 ناجح قادر سعيد صالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
291 118692 نازم تالب رەمزان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
292 118528 نازەنین احمد محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
293 118834 ناصرحمه عزيزحمه 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
294 118698 نجم محمد خورشید خضر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
295 118779 نرمين عبدالله درويش اسماعيل 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
296 118483 نزار عبدالطيف معروف نبى 2024-05-25 نوێ کردنەوەی مۆڵەت 2024-05-26
297 118715 نسرین محمد صالح 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
298 118645 نشتمان عزیز محمد جان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
299 118710 نفز مصطفى مولود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
300 118501 نیاز جبار عثمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
301 118677 نەوزاد مصطفی قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
302 118628 هاژە علی محکد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
303 118809 هاوبەش دەروێش رەوف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
304 118871 هاوبەش سروەر حمەمصطفى 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
305 118686 هاوبەش عمر محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
306 118495 هاورى حسين احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
307 118827 هاوکار عبدالرحمن سعید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
308 118688 هاوکار مەجید ابراهیم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
309 118654 هوشیارمحمدحسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
310 118712 هوكر تاهر عبدالله 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
311 118622 هيمن رحيم حكيم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
312 118533 هيوا رسول حمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
313 118835 هۆشمە ند عومەر علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
314 118499 هیرش رووف قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
315 118713 هیرش سالار غریب 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
316 118756 هیوا رشید شریف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
317 118568 هیوا فرهاد عزیز 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
318 118682 هێرش عبدالله حمە کریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
319 118815 هێرش فایق فرج 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
320 118704 هەریم سلیمان سلام 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
321 118653 هەریم عثمان صابر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
322 118796 هەژان حسن علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
323 118868 هەستیار سروەر حمەمصطفى 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
324 118693 وشیار عبدوڵا محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
325 118572 وليد الشيخ عمر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
326 118703 ووشیار محمدحسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
327 118803 وەرزێر جبار حمە امین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
328 118636 ياسين براهيم شريف 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
329 118517 ياسين حسن حنة 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
330 118747 ڕاستگۆ باقی کەریم 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
331 118522 ڕۆزا سیروان علی 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
332 118748 ڕیاز حسین عوسمان 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
333 118852 ڕیبین یاسین سدیق 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
334 118527 ڕێباز جەلال عەبدوڵڵا 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
335 118593 ڕێبوار محمدحسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
336 118497 ڕێژاو جزاء سعید خوامراد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
337 118797 ڕێژین محمد جەزا 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
338 118543 کارزان عبدوللە محمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
339 118819 کامل حسن امین 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
340 118541 کانی رێبوار انور 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
341 118702 کانیاو مجید 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
342 118624 کاڵێ ئازاد شاسوار 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
343 118684 کوردۆنیا ئەحمەد مەحمود 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
344 118584 کۆژین علی احمد 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
345 118765 یاد طرق عبدوللە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
346 118700 یادگار حسام الدین قادر 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
347 118489 یاسین احمد حسن 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
348 118792 یاسین جمال حمە 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
349 118873 یاسین حسن حەمە تۆفیق 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
350 118496 یونس قادر احمد رسول 2024-05-25 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-26
351 119098 ئاپو بختیار نوری 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
352 118971 ئاراس عیزەت 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
353 119016 ئارام عزیز محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
354 118944 ئاری محمد مامە شەفیق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
355 119178 ئازاد ئەبوبەکر عوسمان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
356 119053 ئازاد اسماعيل 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
357 119073 ئازاد ڕحیم فرج 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
358 119184 ئازيز طه عزيز 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
359 119091 ئازیز ئەرکان مەدحەت 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
360 118874 ئالان اكرم حمه 2024-05-26 نوێ کردنەوەی مۆڵەت 2024-05-27
361 118912 ئامانج شەوکەت دەروێش 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
362 119190 ئاودێر ناصر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
363 118986 ئاڤان محمدعلی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
364 119023 ئاکار عدنان فتاح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
365 118993 ئاکار علی فائق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
366 118996 ئاکام محمد سعید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
367 119126 ئاکۆسدیق شریف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
368 119214 ئەحمەد خورشید نادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
369 119206 ئەردلان خالیدسعید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
370 119044 ئەردەڵان عثمان كريم احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
371 119086 ئەژین بەختیار رەزا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
372 119242 ئەلەند اسماعیل قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
373 118917 ئەلەند ستار عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
374 118946 ئەمیر عبداللە ئەحمەد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
375 119123 ئەمیرە جافر علی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
376 119228 ئەڤین جلال عبدالله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
377 118976 ئەیوب عەلی ڕەحمان فەرەج 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
378 119000 احمد تيفور 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
379 118883 احمد حسن محمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
380 119085 احمد خدر قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
381 118942 احمد رضا حمه 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
382 119081 احمد سلاح جلال 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
383 119208 احمد طیفورمحمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
384 118974 احمد عادل نوري 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
385 119207 احمد عزیز حوێز 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
386 119110 احمد قادرمحمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
387 119209 احمد مریوان نریمان کوخارمضان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
388 119128 ادريس فيصل العيسى 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
389 118957 اراس محمد احمد ابراهيم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
390 119172 اسماعيل حكيم سعيد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
391 118951 اسماعيل خضر عزيز 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
392 119034 امير ابوبكر ميرزا حسن 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
393 118966 امیر جمال محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
394 118988 انور حمە شریف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
395 118983 اوميد احمد على 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
396 119156 اومید محمد میرزا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
397 119235 ايوب على عبد الله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
398 118938 ایوب سلام اسماعیل 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
399 118969 بابان اخمد خمە سالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
400 119193 بالا مه مال عوسمان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
401 118964 باوان شاهۆ نصرالدین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
402 118936 باڵا ساڵەح سەعید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
403 118989 بةلين سيروان عبدالله عبدالله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
404 118934 بةهمةن جلال كريم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
405 118972 بختیار عمر یار احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
406 118960 بروسک علی احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
407 119082 بسيم سليم مسه 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
408 119033 بكر محمد توفيق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
409 119060 بلال فواد عارف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
410 119010 بنار فاتح فرج 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
411 119194 به ختيار عزيز عبدلله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
412 119224 بهروز محمود عصام الدين 2024-05-26 نوێ کردنەوەی مۆڵەت 2024-05-27
413 119160 بورهان محمد أمين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
414 119202 بڕیار عزیز اسماعیل 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
415 119084 بۆکان عبداللە احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
416 119052 بیلال جەلال امین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
417 118948 بەرزان فایق عبدالله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
418 118955 بەرزان کمال حمە امین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
419 119186 بەرهەم عوسمان خدر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
420 119018 بەشیر ئەلی محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
421 119108 بەشیر عەلی غەفور 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
422 119149 بەناز محمود عەلی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
423 118940 بەهزاد علی رشید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
424 119133 پاڤێڵ اسماعیل رمضان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
425 119180 پشتیوان محمود توفيق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
426 119161 پیرۆت یاسین محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
427 119057 پێشرەە عسمان هادی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
428 119042 پەریناز کامەران تۆفیق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
429 119027 پەیام نەهرۆ احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
430 119163 پەیوەند عمر فتاح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
431 119236 پەیوەند عمر فتاح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
432 119185 تةرزة رزكار على 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
433 119220 توانا عزيز رحيم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
434 118943 توفيق عبدالقادر احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
435 119101 تەرزە حەمە رەشید عەلی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
436 118921 جبار صابر رشید مراد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
437 119047 جبار عبدللە اسماعیل 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
438 119015 جزاء حمه صالح علي 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
439 118882 جلال حمید محمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
440 118994 جلال عسمان فتاح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
441 119095 جلال عسمان منا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
442 119203 جلال محمد شاكر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
443 118961 جمال جلال نادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
444 118968 جمعەعزیزفرج اسماعیل 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
445 119035 جوان فیردون احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
446 119233 جودت احمد منصور 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
447 118981 چاوان محسن احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
448 119232 چنارحسين سعيد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
449 119140 چیا سرحد جافر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
450 119127 چیاڤان ریبوار احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
451 119234 حامد ابراهیم رسول 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
452 119177 حسين محمد ئه حمه د 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
453 119189 حسین قادر محمد ناوخاس 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
454 118887 حمزه محمد شهبازی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
455 119182 حمەامین مجید محمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
456 118879 حکیم حمە امین محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
457 119111 حەمەأمین أیسماعیل مصطفی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
458 118905 خلیل حمە مراد شریف حاجی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
459 118922 خلیل محمد محمود احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
460 119147 خوازیار ڕەحیمعبدالكریم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
461 119043 دابان رزكار سالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
462 119009 دانا سردار محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
463 119032 دانةر محسين جمال 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
464 119216 دانەر عمر فارس 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
465 119145 دلشاد علی عزيز محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
466 119087 دلوفان حجی احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
467 118953 دنیا باهر محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
468 119080 دنیا عسمان قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
469 119008 دنیا عومان حەمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
470 119058 دونیا سلام عزیز 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
471 119218 دونیا عزەت ڕەسوڵ 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
472 119112 ديار ابوبكر صديق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
473 119013 ديار ناجح سليمان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
474 118902 دياري صالح محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
475 118909 دڵشاد جمال قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
476 119201 دیار عمر درویش 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
477 118929 دیاری صالح محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
478 119025 دیاری عثمان صالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
479 119165 دیاری عەلی کەکەبرا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
480 119155 دیاکۆ نەبەز حمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
481 119169 رابه ر به هادين عبدولا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
482 118892 رزگار ابوبکر عزالدین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
483 119116 رزگار جبار محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
484 119104 رشیدمحمدمحمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
485 119014 رضا حسن عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
486 119230 روخوش عمر حسين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
487 119241 روستم عول محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
488 119028 روف محمد حمە امین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
489 118880 روكان خليل محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
490 119143 رومان هاوژين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
491 118919 ريبين كامران فائق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
492 119106 ريناس حسن حمي 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
493 118897 رۆژان ظاهر سعید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
494 119077 ریبین کمال احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
495 118939 ریکان رزکار حمە صالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
496 119150 ریکەوت فتاح عبدالله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
497 118877 رەوف صالح فتاح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
498 118933 رەوەز جمال رووف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
499 119168 رەوەز رەوف محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
500 119099 زانا ئەکرەم کریم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
501 118895 زيلوان اراز علي 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
502 119205 زەکەریا خەڵات عارف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
503 119079 ژیان سلیمان حمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
504 119003 ژیر ریبوا رەفیق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
505 118893 ژین جمال عبدالله صالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
506 118954 ژینۆ اسماعیل عزیز 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
507 119055 سالار سەلام حەسەن 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
508 119198 سالار محمد صالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
509 119031 سامان جمال محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
510 119176 سامان روستم كريم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
511 118980 سانا ماني سانا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
512 119129 ساڤیا محمد احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
513 119222 ساڤین سالار محمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
514 119049 سديق بكر سللح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
515 118920 سرپل شکور احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
516 119051 سرچل عبدالرزاق قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
517 119022 سردار عبدالله مولود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
518 118952 سروشت هیوا تۆفیق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
519 119121 سروەت ڕەحمان کاکە ئەمین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
520 118910 سلجوق يالجين کوچ 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
521 119105 سمکۆ حسن محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
522 119164 سه ركه وت ستار شريف احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
523 119063 سه فين جمال محى الدين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
524 119167 سوران بکر عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
525 119065 سوران رمضان عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
526 119226 سيروان هـادى حمه 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
527 118990 سۆران جلال سعید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
528 118973 سۆزان عدالت رحیم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
529 118907 سیروان حمە صالح احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
530 119157 سیروان سعید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
531 118992 سیروان محمد حسن 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
532 119107 سەردار احمد محمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
533 119038 سەردار فقێ محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
534 119132 سەردار محمود حامد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
535 119227 سەرکەوت عمر احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
536 118901 سەرکەوت کریم فارتس 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
537 118898 سەفین حمە علی عبدالله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
538 119152 سەفین موحسین حسەین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
539 118945 شاخه وان حسين ره سول 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
540 119117 شاد قوباد اسماعيل 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
541 118914 شادیار کمال عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
542 119141 شاسوار محمد مارف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
543 119114 شامیر کامەران شوکت 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
544 119064 شاهید حسن جوامێر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
545 119238 شلير عمر عزالدين 2024-05-26 نوێ کردنەوەی مۆڵەت 2024-05-27
546 118894 شنۆ نوری نەصرەدین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
547 119211 شوان ابوبکر رسوڵ قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
548 119092 شوان عمر عزيز 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
549 119103 شڤان ئەنور محمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
550 118965 شۆخان عمر کریم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
551 119012 شیروان علی محی الدین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
552 118885 شێرزاد درويش حسن رشيد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
553 119005 شەهاب علی حارس 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
554 119154 صابر أحمد مصطفى 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
555 118878 صبری علی سعید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
556 119001 طالب سعید احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
557 119187 ظاهر حسن احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
558 119237 عباد عثمان کریم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
559 119179 عبدالامیر عبدلا احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
560 118913 عبدالستار رحيم محمد حمةامين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
561 119135 عبدللە کریم محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
562 119138 عثمان احمد محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
563 119196 عثمان حمه لا ومارف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
564 119090 عثمان عمر علی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
565 118911 عزت احمد سعید امین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
566 118925 علی حسین محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
567 119146 علی عمر قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
568 119069 علی محمەد روؤف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
569 119175 عمر حسن حمه 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
570 119050 عمر محمد اورحمان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
571 118984 عمر من محمود حمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
572 119066 عومەر ئەحمەد حەمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
573 119131 عیسا قادر ئەحمەد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
574 119181 فائق عوسمان سعید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
575 119113 فاضل حسين فتاح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
576 119021 فاطمە قادە عبدالله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
577 119119 فایق سعید عبدول 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
578 118975 فرج حسین فرج 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
579 119029 فرحان عزیز سالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
580 118906 فرمان منوجر محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
581 118941 فرهاد نصرالدين كريم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
582 118889 فریا سعید عبدالله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
583 119109 فغفور رحیم مستفا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
584 118930 فەریدە جمال محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
585 118908 كاروان احمد محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
586 118949 كامران عبدالله امين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
587 119122 كريم مولود قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
588 119078 كمال طاهر محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
589 119212 كوفا مظفر معروف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
590 119006 گولە باغ مجید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
591 119136 گوناحسین صالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
592 118995 گوڵان حەمەامین قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
593 118890 گۆڤا مظفر معروف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
594 119037 گیڤارا جبار حمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
595 119183 لاوک نوزاد عبدالله 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
596 119139 لقمان حمە جان کریم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
597 119072 لينا بهادين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
598 119002 مؤيد محمد حسن 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
599 119074 محسن محمد امین نجم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
600 119004 محمد احمد قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
601 119068 محمد اسماعیل عارف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
602 119130 محمد جمیل احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
603 119124 محمد جەلیکتاش 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
604 119007 محمد حسن محمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
605 119199 محمد حسین مارف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
606 119153 محمد دارا على 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
607 119097 محمد سامان فؤاد محمد امين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
608 118896 محمد سلام على 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
609 118881 محمد طیب عثمان شریف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
610 119041 محمد عثمان عبدللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
611 119231 محمد فرج حاجى محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
612 119191 محمد كمال حمةامين حسن 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
613 119162 محمد مجيد قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
614 119137 محمد هیوا سڵیمان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
615 119088 محمدمجیداحمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
616 119125 محمود قادر بکر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
617 119215 محمود قادر مصطفی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
618 119148 محەمد مەحومد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
619 119200 محەمەد سەرحەد حەسەن 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
620 118886 مسعود سلیم حسین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
621 119221 معروف فتاح علي حمه خان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
622 119158 منشور حمه خان سديق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
623 118991 منى طاهر صالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
624 118875 مه ريوان حمه امين حمه مراد 2024-05-26 نوێ کردنەوەی مۆڵەت 2024-05-27
625 119204 موسا حوسين علي كريم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
626 119062 مولودعزیزمحمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
627 118916 ميران اسماعيل عباس 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
628 118956 میران محمد صاڵح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
629 119019 میرینا هاوکار محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
630 118903 میهرەبان صالح احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
631 119151 مەحەمەد سەرحەد حەسەن 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
632 118958 مەستی شاهۆمحمد احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
633 119188 ناسك عبدالرزاق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
634 118932 نضيره حمه علي 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
635 118935 نواب عبدالله حمه رضا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
636 119046 نوال حمه فرج 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
637 119036 نیاز محمد حسین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
638 118888 نەبەرد سالار محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
639 119054 هادی احمد صالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
640 119024 هادی سعید عبدالمحمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
641 118947 هاشم سليمان احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
642 118937 هاشم عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
643 119039 هالنوع غفار محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
644 118928 هانامحمد سلێمان محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
645 119011 هاوبەش عمر محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
646 118999 هاوناز اميد حمة 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
647 119089 هاوڕێ جە لال احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
648 118884 هاوڕێ سالار محمد صاڵح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
649 119173 هاڤانا عەبدوڵا فەتاح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
650 119210 هلكوت عثمان محمد صالح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
651 119093 هه لمت فائق رضا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
652 118959 هوشيار عثمان غفور 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
653 119067 هوشیار محمد عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
654 119134 هونەر عمر مجید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
655 119142 هيمن حكيمرحيم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
656 118926 هۆزان عیماد حەمدی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
657 119223 هۆگر حبیب عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
658 119225 هیێمن کمال حمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
659 119159 هێرش فایەق فرەج 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
660 119192 هێشوو محمد لەتیف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
661 119096 هێمن غفور مارف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
662 119048 هێمن غفور کریم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
663 119229 هەریم کمال حمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
664 118963 هەرێم بکر محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
665 119061 هەڤاڵ صاڵح محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
666 119115 هەڤاڵ محمد ئازاد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
667 119059 هەڵمه ت فائق رضا حارث 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
668 119071 وريا بكر محمود 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
669 118962 ولید صايب عزالدين 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
670 119070 وەهاب حسن ئەحمەد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
671 119239 ياسين شهاب هاشم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
672 119030 يونس محمد صالح احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
673 119100 ڕامیار محمد کریم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
674 119240 ڕزگار سالح رسول 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
675 119219 ڕزگار عبداللتیف معروف 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
676 119040 ڕفیق محمد حمە امین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
677 119217 ڕۆڤیا رحمان علی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
678 119171 ڕیاز حسین عوسمان 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
679 119102 ڕێباز انوەر جوامێر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
680 118982 ڕێباز عوسمان ڕەسوڵ 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
681 118931 ڕێبوار محمد حمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
682 119118 ڕێدین ساڵح عبدوڵا 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
683 118950 ڕەوەز فەریق صدیق 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
684 119144 کاروان احمد مصطفی 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
685 119026 کاروان حمە عبدالقادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
686 119174 کاروان عباس قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
687 118918 کاروان عبدللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
688 119094 کاروان عمر حمە امین 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
689 118985 کانی جمال کریم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
690 119170 کانەبی احمد محمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
691 118978 کمال جلال حمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
692 119213 کمال کریم حمە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
693 118904 کۆژین امجد محمد عبداللە 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
694 119120 کیان ڕێبوار ئەحمەد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
695 118997 کیوان علی رحیم 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
696 119166 ھاوڕێ فتح الله عبدالفتاح 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
697 119075 ھیدایت کریم احمد قادر 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
698 119017 یاد فەرەیدون صالح رشید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
699 118924 یاسین ابراھیم احمد 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
700 118967 یونس فرج رشید 2024-05-26 دەرهێنانی مۆڵەت 2024-05-27
لەگەڵمان بە لە
      Developed by Kurdsoft